KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY CỦA WEBSITE

Cách chúng tôi đưa ra điểm tin cậy?
Điểm tin cậy dựa trên 40 điểm dữ liệu khác nhau được cung cấp bởi ScamAdviser. Từ chi tiết liên hệ bị ẩn, đến các trang web khác nằm trên cùng một máy chủ, các bài đánh giá tìm thấy trên internet, v.v... Kết hợp với đánh giá của ScamVN và của người dùng trên ScamVN.com
Chúng tôi khuyến khích bạn luôn thực hiện sự thẩm định của mình vì việc đánh giá trang web được thực hiện tự động. Kiểm tra trang web theo cách thủ công là tốt nhất. Bạn có thể sử dụng bài viết Làm thế nào để nhận ra một trang web lừa đảo của chúng tôi như một công cụ để hướng dẫn bạn.
Chia sẻ kết quả này qua:

Để lại bình luận của bạn về công cụ