Danh sách những kẻ lừa đảo

Google Search
  Bấm vào tên định danh để xem thông tin chi tiết
Nếu bạn bị lừa (dù là số tiền nhỏ), hãy bớt chút thời gian tới cơ quan công an nơi bạn sinh sống để trình báo
Đừng e ngại, nếu không trình báo tức là bạn đã dung túng cho kẻ lừa đảo
# Định danh Số vụ lừa đảo Số tiền đã lừa (VNĐ) Người xem Ngày thêm
1461Nguyễn Văn Định107905/03/2020
1462Z351017984140107905/03/2019
14630041000159371107905/03/2019
14640041000216976107905/03/2019
1465cat-ptr.com107931/03/2019
1466paidstation.com107931/03/2019
1467minibux.com107931/03/2019
1468Bui Quang Huy107924/06/2019
1469xtraclicks.com107931/03/2019
1470cashflow-mail.com107931/03/2019
1471U6856046107905/03/2019
1472moneywithinternet.com107931/03/2019
1473Nguyễn Minh Đức107905/03/2020
14740051000490248107905/03/2019
1475LAI VAN TUAN107926/02/2020
1476146565439107905/03/2019
1477200cents-2000dollars.com107931/03/2019
1478Cryptos.solutions107927/03/2019
1479medal-mails.com107931/03/2019
1480Nguyen Van Thao11.238.0007814/03/2019
Chia sẻ: