Danh sách thông tin cảnh báo

Google Search
  Bấm vào tên định danh để xem thông tin chi tiết
Nếu bạn bị trục lợi, lừa gạt hãy nhanh chóng thông báo đến cơ quan Công an cấp quận/huyện nơi bạn sống để xử lý, hoặc thông báo đến số điện thoại trực ban hình sự 0692348560 của Cục Cảnh sát hình sự (hoặc 0838640508 Số hotline riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh) để được hướng dẫn kịp thời.
Đồng thời, gửi thông tin cho ScamVN để cảnh báo tới mọi người, tại đây.
# Định danh Số tiền chiếm đoạt (VNĐ) (*) Lượt xem Ngày thêm
2701congdonggarena.com011704/03/2019
2702facebookthongbao.com011604/03/2019
2703hackvcoin.com011604/03/2019
2704hothonggiaithuong.net011504/03/2019
2705giaithuongvangfb.com011504/03/2019
2706onlinezalo.com011404/03/2019
2707nhangiaimessenger.net011404/03/2019
2708tuanlocvanggarena.com011304/03/2019
2709trianvang2015.com011204/03/2019
2710khuyenmaigarena.com011104/03/2019
2711giaithuong.us011004/03/2019
2712thongbaogarena.com011004/03/2019
2713congdongmangxahoi.com010804/03/2019
2714nhancodegarena.com010804/03/2019
2715trianvangmessenger.com010804/03/2019
2716trangfacebook.com010704/03/2019
2717giaithuongvangvn.com010704/03/2019
2718chuongtrinhzalo.net010604/03/2019
2719quaythuongvn.com010604/03/2019
2720tintrunggiai.com010504/03/2019
(*) Số tiền đối tượng đã chiếm đoạt dựa theo báo cáo của người dùng
Chia sẻ: