KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY CỦA WEBSITE

Kết quả phân tích: ww25.ww25.ww25.ww25.ww25.ww25.shopcodefreefire.net
Ngày đăng ký tên miền 07/09/2021
Đánh giá về trang web ww25.ww25.ww25.ww25.ww25.ww25.shopcodefreefire.net
Độ tin cậy 50%. Trang web này có thể có rủi ro.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Điểm tích cực nổi bật
Trang web này được DNSFilter báo cáo là không chứa phần mềm độc hại
Trang web này được Flashstart báo cáo là không chứa phần mềm độc hại
Điểm tiêu cực nổi bật
Chủ sở hữu của trang web đang sử dụng một dịch vụ để che giấu danh tính của họ
Trang web này không có nhiều người truy cập
Một phần của nền tảng công nghệ đã được xác định có rủi ro cao
Tên miền này là một tên miền phụ
Số lượng lớn các trang web đáng ngờ trên địa chỉ IP này
Không có chứng chỉ mã hoá kết nối SSL hợp lệ nào được xác định bởi Xolphin
Không thể phân tích nội dung của trang web này (Trình gắn thẻ không hoạt động)
Tên miền chính có điểm tin cậy thấp
//
 Độ tin cậy của trang web có thể thay đổi theo thời gian. Hãy quay lại để kiểm tra sự thay đổi trong tương lai.
Cách chúng tôi đưa ra điểm tin cậy - điểm uy tín?
Điểm tin cậy dựa trên 40 thông tin khác nhau được cung cấp bởi ScamAdviser. Từ chi tiết liên hệ bị ẩn, đến các trang web khác nằm trên cùng một máy chủ, các bài đánh giá tìm thấy trên internet, v.v... Kết hợp với đánh giá của ScamVN, ChongLuaDao và của người dùng trên ScamVN.com

Lưu ý: Các trang web đạt độ tin cậy 80% hoặc cao hơn nói chung là an toàn để sử dụng, với 100% là rất an toàn. Tuy nhiên, thông tin về độ tin cậy chỉ có giá trị tham khảo, chúng tôi khuyến khích bạn luôn thực hiện sự thẩm định của mình vì việc đánh giá trang web được thực hiện tự động. Đã có trường hợp các đối tượng lừa đảo mua các trang web có độ tin cậy cao. Kiểm tra trang web theo cách thủ công là tốt nhất. Bạn có thể sử dụng bài viết Làm thế nào để nhận ra một trang web lừa đảo của chúng tôi như một công cụ để hướng dẫn bạn.
Chia sẻ kết quả này qua:
Thêm vào trang web của bạn:

Để lại đánh giá của bạn về 'ww25.ww25.ww25.ww25.ww25.ww25.shopcodefreefire.net'